Pożyczka leasingowa

Współczesne prowadzenie firmy oraz inwestowanie w nią może odbywać się bez konieczności wykładania własnych pieniędzy. Jak to możliwe? Dzięki wykorzystaniu źródeł zewnętrznego finansowania. Przedsiębiorcy najczęściej decydują się na skorzystanie z leasingu operacyjnego lub pożyczka leasingowa, rzadziej z kredytu bankowego. Czym charakteryzują się te produkty?

Najważniejsze cechy leasingu operacyjnego i pożyczki leasingowej

Zarówno w przypadku leasingu, jak i pożyczki leasingowej, przedmiotem umowy mogą być tylko i wyłącznie środki trwałe, wykorzystywane na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej – zatem nie można sfinansować dowolnego celu. Niewątpliwą zaletą leasingu i pożyczki są uproszczone procedury oraz brak konieczności posiadania wysokiej zdolności kredytowej. Leasingobiorca otrzymuje przedmiot umowy na określony czas, w zamian za miesięczne raty leasingowe. W leasingu właścicielem przedmiotu pozostaje leasingodawca, który dokonuje odpisów amortyzacyjnych. Leasingobiorca może zaliczyć w koszty uzyskania przychodu opłatę wstępną, raty (część odsetkową i część kapitałową), ewentualny wykup oraz wydatki ponoszone z tytułu eksploatacji pojazdu. W przypadku pożyczki leasingowej przedsiębiorca ma prawo do dokonywania odpisów amortyzacyjnych. W koszty uzyskania przychodu może również wliczyć ewentualną prowizję, część odsetkową raty oraz wszelkie wydatki związane z eksploatacją samochodu. Osoba zaciągająca pożyczkę leasingową staje się właścicielem przedmiotu umowy w momencie jego zakupu.

Co wybrać, leasing czy pożyczkę?

Na leasing operacyjny powinni zdecydować się przedsiębiorcy, którzy nie chcą obniżać zdolności kredytowej, a równocześnie oczekują większych korzyści podatkowych. To również rozwiązanie dla tych, którym zależy na wymianie przedmiotu umowy na nowy, po jej zakończeniu. Pożyczka leasingowa sprawdzi się w sytuacji, gdy przedsiębiorca nie jest płatnikiem podatku VAT lub chce skorzystać z dłuższego okresu kredytowania, z uwagi na możliwość obniżenia raty.