Produkty dodatkowe

Faktoring, czyli wykup nieprzeterminowanych wierzytelności firmy, należnych jej od odbiorców z tytułu dostaw towarów lub usług.

Faktoring z regresem to:

 • finansowanie w wysokości 80-90 % kwot należnych Klientowi od Odbiorców, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel w bieżącej działalności Klienta
 • zarządzanie należnościami – rozliczanie spłat, przypominanie o płatności, egzekwowanie zapłaty

Faktoring bez regresu:

  • finansowanie w wysokości 80-90 % kwot należnych Klientowi od Odbiorców, udokumentowanych fakturami, do wykorzystania na dowolny cel w bieżącej działalności Klienta
  • zarządzanie należnościami – rozliczanie spłat, przypominanie o płatności, egzekwowanie zapłat
  • weryfikacja odbiorcy – wyznaczenie bezpiecznego limitu kredytowego
  • przejęcie przez faktora 90 – 100 % ryzyka nieotrzymania zapłaty od odbiorcy

Oferta kierowana do:

   • Przedsiębiorcy prowadzący sprzedaż z odroczonym terminem płatności
   • Przedsiębiorcy posiadający rozproszone grono sprawdzonych odbiorców
   • Przedsiębiorcy prowadzący powtarzalną sprzedaż, dzięki czemu powstają kolejne należności będące podstawą do dalszego finansowania

Korzyści płynące z faktoringu:

  • zapłata za sprzedany towar lub usługę nawet w sytuacji niewypłacalności odbiorcy lub zwłoki w zapłacie
  • dodatkowa weryfikacja odbiorcy przez wyspecjalizowaną instytucję
  • skrócenie czasu oczekiwania przedsiębiorcy na wpływ środków z tytułu sprzedanych towarów lub świadczonych usług
  • wzrost zdolności przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań bieżących, terminowej zapłaty należności publicznoprawnych (ZUS, US), rat leasingowych, wynagrodzeń
  • finansowanie dostosowane do poziomu sprzedaży
  • wykorzystywanie sprzętu, wiedzy i doświadczenia faktora w prowadzeniu kont dłużników, monitowaniu i egzekwowaniu należności, pozwalające na redukcję związanych z tym kosztów własnych
  • wzrost konkurencyjności dzięki szerszemu wykorzystywaniu rabatów u dostawców i proponowaniu odbiorcom dłuższych terminów płatności

W naszej ofercie znalazły się też ubezpieczenia, zarówno tradycyjnych towarzystw ubezpieczeń jak i towarzystw direct.

Posiadamy szereg rozwiązań z zakresu ubezpieczeń.

 • Ubezpieczenia komunikacyjne AC, OC, GAP
 • Ubezpieczenia majątkowe (ochrona obejmuje ruchomości i nieruchomości)
 • Ubezpieczenia na życie
 • Ubezpieczenia wypadkowe
 • Ubezpieczenie OC w życiu prywatnym
 • Ubezpieczenie OC zawodowe
 • Ubezpieczenie turystyczne
 • Ubezpieczenie od bezrobocia

Nie czekaj,
rozpocznij współpracę z ekspertami!

MASZ PYTANIA ? ZADZWOŃ