Leasing samochodów kalkulator

Leasing to atrakcyjna forma nabycia pojazdu przez przedsiębiorców. Nic więc dziwnego, że chętnie się z niej korzysta. Pojazdem, który najczęściej podlega leasingowi, jest samochód osobowy. To właśnie ten środek transportu jest najchętniej wybierany przez różnego rodzaju przedsiębiorców.

Ściśle rzecz biorąc, leasing nie polega na kupnie samochodu, tylko na jego wypożyczeniu na warunkach uzgodnionych między obiema stronami umowy – przedsiębiorcą, chcącym zdecydować się na leasing, i firmą leasingową. Podstawowym wymogiem do wzięcia leasingu jest prowadzenie działalności gospodarczej. Nie ma przy tym znaczenia, jakiego dokładnie charakteru jest to działalność. Natomiast szczegóły leasingu zależą od tego, jaki rodzaj tej usługi zostanie wybrany przez przedsiębiorcę – leasing operacyjny czy leasing finansowy.

Leasing operacyjny

Czym charakteryzuje się leasing operacyjny? W ramach tego rozwiązania właścicielem samochodu nadal pozostaje firma leasingowa. W związku z tym to na firmie leasingowej spoczywa obowiązek załatwienia określonych formalności związanych z posiadaniem samochodu. Korzystanie z samochodu przez przedsiębiorcę odbywa się na zasadach zbliżonych do usługi wynajmu. Wiąże się to z uiszczeniem opłaty początkowej i płaceniem kolejnych rat. Po upływie ustalonego w umowie okresu przedsiębiorca ma możliwość wykupienia samochodu z leasingu. Okres ten w przypadku leasingu operacyjnego wynosi co najmniej dwa lata.

Leasing finansowy

Czym z kolei charakteryzuje się leasing finansowy? Zasady jego działania są nieco inne niż w przypadku leasingu operacyjnego. Jeśli chodzi o leasing finansowy, to w jego ramach właścicielem nadal pozostaje firma leasingowa, jednak samochód zostaje zaliczony do majątku przedsiębiorcy. W związku z tym część formalności związanych z użytkowaniem samochodu przechodzi na osobę korzystającą z leasingu. Poważną różnicą między leasingiem finansowym a leasingiem operacyjnym jest to, iż w przypadku leasingu finansowego po zakończeniu umowy samochód niejako automatycznie staje się własnością przedsiębiorcy. W przypadku leasingu operacyjnego też istnieje taka możliwość, ale opcja ta nie jest domyślna. Różnica między leasingiem operacyjnym a leasingiem finansowym polega też na tym, że o ile w przypadku leasingu operacyjnego czas umowy musi wynosić co najmniej dwa lata, to w przypadku leasingu finansowego może on być ustalony dowolnie między obiema stronami umowy.